Dengan menggunakan n, kita dapat melakukan upgrade/downgrade versi nodejs dengan mudah.

Untuk melihat daftar versi nodejs, ketikkan command berikut

1
n ls

Output

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
/usr/local/bin/node

  0.8.6
  0.8.7
  0.8.8
  0.8.9
  0.8.10
  0.8.11
  0.8.12
  0.8.13
  0.8.14
  0.8.15
 ο 0.8.16 
  0.8.17
  0.8.18
  0.8.19
  0.8.20
  0.8.21
  0.8.22
  0.8.23
  0.8.24
  0.8.25
  0.8.26
  0.9.0
  0.9.1
  0.9.2
  0.9.3
  0.9.4
  0.9.5
  0.9.6
  0.9.7
  0.9.8
  0.9.9
  0.9.10
  0.9.11
  0.9.12
  0.10.0
  0.10.1
  0.10.2
  0.10.3
  0.10.4
  0.10.5
  0.10.6
  0.10.7
  0.10.8
  0.10.9
  0.10.10
  0.10.11
  0.10.12
  0.10.13
  0.10.14
  0.10.15
  0.10.16
  0.10.17
  0.10.18
  0.10.19
  0.10.20
  0.10.21 
  0.11.0
  0.11.1
  0.11.2
  0.11.3
  0.11.4
  0.11.5
  0.11.6
  0.11.7
  0.11.8

Simbol ο, menandakan versi nodejs yang sedang saya gunakan. Saya ingin menggunakan versi 0.10.21, maka saya akan mengetikkan command

1
sudo n 0.10.21

Output

1
2
3
4
5
 install : 0.10.21
  mkdir : /usr/local/n/versions/0.10.21
  fetch : http://nodejs.org/dist/v0.10.21/node-v0.10.21-linux-x64.tar.gz
/usr/local/bin/node
  installed : v0.10.21

Jika ingin menginstall versi stable, kita bisa menggunakan command

1
sudo n stable

Comments